Start » Förskolor i Sundbyberg

Förskolor i Sundbyberg

Sundbyberg är med sitt läge, i tät anslutning till huvudstaden, både en småstad och på samma gång en förort till Stockholm. Fördelen med små kommuner är deras korta politiska beslutsvägar som gör att medborgarna kan vara med och påverka sitt närområde och kommunens aktiviteter. Något som är viktigt för Sundbybergs innevånare är barnomsorgen och kommunens förskolor, vilka drivs i både privat och kommunal regi. Sundbyberg har legat i framkant när det gäller projektet ”En giftfri förskola”. Det går ut på att minska barnens utsatthet för farliga ämnen i sin förskolemiljö.

Sundbyberg driver bra barnomsorg

Sundbyberg i hjärtat

Staden är en vacker pärla som har en speciell karaktär. Sundbyberg är som en småstad inom Stockholm då den, genom sitt geografiska läge, nästan har smält ihop med huvudstaden. Kärnan består av täta stadskvarter med smala gator och gågator. Sumpan, som den även kallas av Stockholmare, är Sveriges restaurangtätaste stad och på en del ställen har gästerna även tillgång till spelautomater. Om du är spelsugen så kan du gå in på https://spelautomaterpånätet.se och prova på. Sundbybergsborna har möjligheten att kunna gå ut och äta på sina många restauranger med mat från jordens alla hörn.
Denna vackra småstad i stadsmiljö har satsat på sin barnomsorg och har varit initiativtagare till att vara en av de första kommunerna i projektet om ”En giftfri förskola”. I Sundbyberg går projektet går ut på att minska barnens påverkan av giftiga ämnen i vardagen. Då små barn är mycket mer mottagliga för kemikalier och farliga ämnen så har man i första hand satsat på att rensa förskolorna från dessa produkter. De finns giftiga ämnen i större utsträckning än man kan tro.

Inga farliga leksaker

”En giftfri förskola” går ut på att man rensar ut farliga material och produkter från barnens vardagsmiljö. I Sundbyberg har man tagit detta på allvar. Det handlar både om att ta bort leksaker och förbrukningsmaterial gjorda av farliga plaster eller innehållande farliga kemikalier. Det kan också handla om att ta bort produkter som egentligen inte är leksaker. Många barn tycker det är roligt att leka med till exempel gamla mobiltelefoner vilket kan vara en hälsorisk. Man har även gjort ett förebyggande arbete med att införskaffa produkter som inte innehåller några farliga ämnen.
Staden satsar på sina innevånare i alla åldrar och i alla stadsdelar. Sundbyberg har områden med mycket olika karaktär och alla barn ska ha rätt till en bra barnomsorg, oberoende av vilken stadsdel de bor i. I perioder har det varit långa köer i kommunen, men nu genomförs en storsatsning på att skapa förutsättningar som ger föräldrar möjlighet att fritt kunna välja barnomsorg. Inom kommunen finns det både privata och kommunala alternativ, med flera olika pedagogiska inriktningar. Det finns t. ex. skolor med fokus på kreativitet eller teknik.

Sundbyberg ligger nära naturen

Det speciella med denna småstad är dess områden som visar upp olika karaktärer. Det finns stora bostads- och grönområden som ligger nära naturen. Stadskärnan har charmig karaktär med många restauranger och caféer. Allt detta, i kombination med det korta avståndet till Stockholm City, gör Sundbyberg till den ultimata förorten. Här finns tunnelbana, pendeltåg och busslinjer i alla väderstreck. Kommunen satsar på att alla innevånare ska ha bekvämligheter, inte minst inom barnomsorgen. I Sumpans nybyggda områden har man redan från början planerat in skolor och förskolor i stadsplaneringen.