Start » Kommuners kösystem till förskolan

Kommuners kösystem till förskolan

Många barn börjar på förskola när de är runt ett år gamla. Alla kommunala och privata förskolor har ett kösystem för barnen. Hur reglerna fungerar kan skilja sig från stad till stad. Du som bor i Sundbyberg kan ansöka om att ditt barn ska stå med i förskolornas kösystem. Även du som planerar att flytta till kommunen kan låta skriva in ditt eller dina barn. För att ditt barn ska få börja inom barnomsorgen måste föräldrarna arbeta, söka efter arbete eller studera. Du kan som tidigast skriva in ditt barn när han eller hon är tre månader gammalt.

Kösystem för barn i förskoleåldern

Kösystem – så fungerar det

Att ha ett kösystem till förskolor är ett måste eftersom det är väldigt många familjer idag som har behov av barnomsorg. För att det ska bli rättvist har detta system inrättats. Hur systemet fungerar kan skilja sig från kommun till kommun och friskolor kan dessutom ha privata köer. Hör alltid med din kommun om vad som gäller där. Många kommuner vill att vårdnadshavarna ansöker via nätet, vilket är enkelt och går snabbt. Förutom att lämna in en ansökan kan du även säga upp barnets plats över nätet.
Om ni är i färd med att flytta till en ny kommun och vill att ert barn ska börja inom barnomsorgen så snart som möjligt så kan ni anmäla er till den nya kommunens kösystem. I anmälan vill de oftast att ni skickar med ett hyres- eller köpekontrakt av er nya bostad. Man kan inte göra en anmälan via nätet om ditt barn har skyddad identitet eller inte har fått sina fyra sista siffror i personnumret. Då ska du istället kontakta en handläggare direkt på kommunen.

Allmänna ansökningsregler till förskolan

Alla som uppfyller något av grundkraven som tidigare nämndes har rätt att ställa sig i kommunens kösystem för förskolor. Som förälder får du göra första-, andra-, och tredjehandsval om vilken förskola som du vill att ditt barn ska gå på. I vissa kommuner har föräldrarna ända upp till fem val. Även om du inte erbjuds en plats på förstahandsvalet så har du rätt att stå kvar i kön och invänta en ledig plats på den förskolan som du helst placerar barnet.
Ett kösystem garanterar att barnet får en plats på någon av de skolorna som finns i kommunen vid det datum som vårdnadshavaren har angett som behovsdatum. Denna plats behöver dock inte vara ett av dina val, utan kan vara vilken förskola som helst i kommunen. Du får ändra dina val när som helst, hur många gånger som helst, utan att din kötid förändras. Trots att det finns en kö, gör kommunen ändå prioriteringar. Det kan handla om barn som av fysiska eller psykiska skäl behöver särskilt stöd eller exempelvis att ett syskon redan har en plats på en viss förskola.

Kontakta din kommun

Sveriges kommuner har snarlika kösystem men de kan skilja sig åt i vissa avseenden. Därför rekommenderas du att alltid gå in på din kommuns hemsida och läsa de olika reglerna där. För dig som vill att ditt barn ska gå i en friskola bör vara medveten om att dessa skolor vanligtvis inte räknas in i kommunens allmänna kö. Istället måste du direkt kontakta den skola som du är intresserad av. Många skolor har långa köer och därför är det en god idé att skriva in ditt barn så snart som möjligt efter födseln.