Start » Vilken pedagogik passar ditt barn?

Vilken pedagogik passar ditt barn?

När det handlar om att uppfostra barn och lära dem hur man ska bete sig i olika situationer så är det viktigt att förhållningssättet ni har hemma liknar den pedagogik som finns på förskolan. Det gör det enklare för barnen att förstå hur de ska göra, handfasthet är avgörande. Funderar du på vilken pedagogik som skulle passa just ditt eller dina barn? Alla barn är olika och bör därför behandlas utefter sina unika egenskaper och personlighetsdrag. Här kan du läsa några grundläggande principer om hur man kan anpassa lärandet efter barnets förutsättningar.

Pedagogik är viktigt för alla barn

Pedagogik för alla

Inom pedagogik finns det några metoder som fungerar på i princip alla barn. Först och främst gäller det att ha respekt för alla individer. Detta är faktiskt ganska enkelt att lära ut genom att själv uppvisa ett respektfullt bemötande mot barnet ifråga. Respekt handlar bland annat om att lyssna på barnet och låta honom eller henne tala till punkt. Det handlar också om att ha tillit till det som sägs, alltså att man utgår från att det barnet säger är sant.
Barn är underbara men det kan vara utmanande att, på ett entusiastiskt sätt, lära dem rätt och fel. Till exempel hittar barn ibland på saker, eftersom de inte riktigt har koll på skillnaden mellan sanning och påhitt. Om du misstänker att ett barn är lite för fantasifull i något den utger för att vara sant, så är det viktigt att inte uppvisa stark misstro eller bli arg på barnet. De mest utmanande situationerna inom pedagogik är när ett barn har gjort fel. Det gäller att förklara på ett schysst och pedagogiskt sätt.

Olika strategier för olika personlighetsdrag

Barn är, precis som vuxna, beroende av uppmärksamhet. Det får dem att må bra på samma sätt som vi vuxna mår bra av att bli sedda och uppskattade. En pelare inom pedagogik är hur man ska hantera blyga barn gentemot mer utåtriktade. Många är av den uppfattningen att ett blygt barn gärna vill lämnas ifred. Men ifrågasatt pedagogik hävdar dock det motsatta. Även blyga barn behöver få frågor och involveras i samtal, trots att de uppvisar tecken på att inte trivas.
Varje barn är en enskild individ och bör således behandlas utefter sina särskilda behov. Inom grundläggande pedagogik läggs tonvikt på att alla barn ska vara delaktiga i dagens schema och känna en samhörighet och gemenskap med gruppen. Det är viktigt att barn lär sig knyta an till andra människor från tidig ålder. Vissa barn kan ha svårare med det sociala spelet och då gäller det som pedagog att på ett smidigt sätt hjälpa och vägleda barnet. En av de viktigaste uppgifterna som pedagog är att se särskilda behov och anpassa situationer utefter dem.

Lära för livet

Pedagogik på förskolan handlar om att lära barn hur de ska bete sig i olika situationer. Det är bra om upplägget hemma är samma som det på förskolan eftersom barnet får en bättre förståelse då. En stor fråga inom detta område är hur man hanterar blyga barn i jämförelse med de som är mer utåtriktade. Som tumregel ska man behandla alla barn likadant och bemöta dem på ett respektfullt sätt. Ibland kan man behöva anpassa kommunikationen om barnet har ett särskilt behov.